Privacy & AVG verklaring cocktail catering van ikwilcocktails.nl

ikwilcocktails.nl ikwilcocktails.nl, gevestigd aan Boveneind Zuidzijde 33b
3405 AN Benschop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ikwilcocktails.nl Boveneind Zuidzijde 33b
3405 AN Benschop +31(0)303200504

Persoonsgegevens die wij verwerken
ikwilcocktails.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Naam organisatie

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze diensten worden in het algemeen geleverd aan personen ouder dan 18 jaar. Mocht een persoon jonger dan 18 jaar dan is er altijd een ouder of voogd ouder dan 18 jaar aanwezig aangezien wij diensten leveren bij personen op locatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ikwilcocktails.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
ikwilcocktails.nl neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ikwilcocktails.nl) tussen zit. ikwilcocktails.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Wij gebruiken uw aangeleverde informatie om u de service te leveren waarvoor u ons benaderd hebt.
uw informatie komt via de email binnen en wordt in een database verwerkt en opgeslagen totdat de service geleverd is. uw email wordt verwijderd na levering service.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ikwilcocktails.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw aangeleverde service via de offerte formulier wordt verwijderd na levering service

Delen van persoonsgegevens met derden
ikwilcocktails.nl verstrekt absoluut geen informatie met derden en slaat uw email adres niet op om bijvoorbeeld een aanbieding te sturen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ikwilcocktails.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ikwilcocktails.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikwilcocktails.nl.

ikwilcocktails.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ikwilcocktails.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ikwilcocktails.nl. ikwilcocktails.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.